Общи Условия

Благодарим ти, че посети страницата ни. Ние от www.cedadventures.com те молим да отделиш време, за да прочетеш внимателно настоящите Общи условия. 

Общи Условия на Ced Adventures

Те поясняват редица въпроси, включително правилата за използване на нашия сайт, като съдържат и допълнителна информация за твоите права. 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, събрана онлайн на нашата Страница.

ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО БИСКВИТКИ, които ползваме

„Бисквитката” е информация, подобна на маркер, която се съхранява на твърдия диск на компютъра Ви от Вашия уеб браузър, когато посещавате електронна страница.

Бюлетин Новини

Абонирайте се, ако искате първи да научавате за нашите нови пътешествия!

Абонирайки се, се съгласявате с
Общите Условия на сайта!

Общи Условия на Ced Adventures

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.cedadventures.com   

  ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате сайта www.cedadventures.com.

  Уебсайтът www.cedadventures.com  е собственост на “СЕД Адвенчърс” ЕООД.

  Настоящите общи условия представляват споразумение, което е предназначено за регулиране на отношенията между вас като потребители и “СЕД Адвенчърс” ЕООД и имат за цел да уредят условията, при които собственикът на уебсайта предлага информацията и услугите, предоставени на или чрез  www.cedadventures.com.

  Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия, правила и клаузи в този документ. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте  www.cedadventures.com.

  Настоящите Общи условия са в сила от 01.05.2022 г.

   

  ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

  1. Наименование на фирма: „СЕД Адвенчърс” ЕООД;
  2. Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Тунджа № 13
  3. Данни за кореспонденция и служебен имейл за комуникация с клиенти: office@cedadventures.com

  телефон за връзка: 0876 099 631

  1. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието на Република България;
  2. Управител: МАРТИН ЛЪЧЕЗАРОВ СЯРОВ;

  6.Надзорни органи:

  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

  (3) Комисия за защита на конкуренцията                                          
  София 1000, бул. “Витоша” №18
  Телефон: (02) 935 61 13
  Факс: (02) 980 73 15
  Уеб сайт: www.cpc.bg

  (4) Орган за алтернативно решаване на спорове (АРС)

  Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София

  Адрес: гр. София, пл. Славейков 4 А
  Електронна поща: adr.sofia@kzp.bg
  Уебсайт: http://www.kzp.bg
  Телефон +35929330517
  Факс +35929884218

  1. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност ЕИК/БУЛСТАТ

  № BG202825003

  1. Уебсайт: www.cedadventures.com


  Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн по електронна поща или по телефона, в рамките на работното време: от 9.00 до 17.00 часа, от понеделник до петък.

  Посоченият в т. 2 от настоящия раздел адрес на Собственика се счита и за адрес, на който Потребителят може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

   

  ДЕФИНИЦИИ

  По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

  • „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ДОСТАВЧИКА“ е „СЕД Адвенчърс” ЕООД;
  • „САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“ е уебсайта cedadventures.com;
  • „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта cedadventures.com само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения; 
  • „КЛИЕНТ“ е всяко лице, което е влязло в договорни отношения със Собственика, във връзка с използването на услугите, предоставяни на или от cedadventures.com
  • „УСЛУГИ” на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър услуги и информационни ресурси на сайта. Конкретните услуги и условията на предоставянето им са описани на съответните Интернет страници в уебсайта. Собственикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на услугите предлагани в уебсайта, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това. Собственикът не носи отговорност за действията на тези подизпълнители.
  • „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта.
  • „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
  • “ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.
  • „ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН“ – Всеки Потребител на cedadventures.com,http://www.websolutionstudio.de/ при заявено изрично съгласие от негова страна ще получава информaция за нови услуги, промоционални кампании, и др.
  • „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ представляват отнапред установени разпоредби, които уреждат отношенията между Собственика и Потребителите. Общите условия са задължителни за всички Потребители на уебсайта.

    

  ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Собственикът на www.cedadventures.com събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) и Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoлзвaтeлитe нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставена от Ползвателя съгласие. Дocтaвчиĸът e пyблиĸyвaл инфopмaциятa oтнocнo личнитe дaнни, ĸoитo oбpaбoтвa и цeлитe, зa ĸoитo тe ce oбpaбoтвaт, ĸaĸтo и цялaтa изиcĸyeмa инфopмaция cъглacнo Peглaмeнт (EC) 2016/679 нa Eвpoпeйcĸия пapлaмeнт и нa Cъвeтa oт 27 aпpил 2016 гoдинa oтнocнo зaщитaтa нa физичecĸитe лицa във вpъзĸa c oбpaбoтвaнeтo нa лични дaнни и oтнocнo cвoбoднoтo движeниe нa тaĸивa дaнни и зa oтмянa нa Диpeĸтивa 95/46/ЕO (GDРR) в Политиката за поверителност, която е неразделна част от Общите условия.

  За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

  ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

  В страницата www.cedadventures.com са представени услуги, свързани с организиране на индивидуални или групови пътувания, в страни от целия свят.

  Собственикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните услуги. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Собственикът на уебсайта не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на услугите.

  Собственикът не носи отговорност за неточности в описанието на услугата.


  ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА УСЛУГА
   

  За да направите резервация за пътуване, е необходимо да изпратите имейл до office@cedadventures.com. Записването се извършва срещу внесен депозит в срок и размер, указани в сайта за всяка конкретна програма и сключен договор за туристически пакет. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва съгласно условията на сключения договор за туристически пакет, не по-късно от 30 дни преди обявената начална дата на отпътуване.

  Плащането на услугите се осъществява чрез банков превод, по банкова сметка на Собственика или чрез превод към Revolut, данните, за които са указани към всяка конкретна програма в уебсайта.

  ЦЕНИ

  Всички посочени на уебсайта цени са в български лева и са с включен данък добавена стойност. Собственикът има право да променя цените, посочени в уебсайта, по свое усмотрение. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на услугите в сайта, Собственикът, има правото да откаже изпълнението на заявката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

  При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

  ПРАВА И ЗАЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

  • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта и да осъществяват злонамерени атаки.
  • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика на cedadventures.com.
  • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
  • Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на cedadventures.com като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
  • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
  • Собственикът може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и други действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.
  • Собственикът има право да изпраща непоискани търговски съобщения до регистрирания потребител с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени и/или на свързани трети лица или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

   

  • Сайтът cedadventures.com може да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта. За повече информация моля запознайте се с Политиката ни относно бисквитките.


  ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

  Сайтът www.cedadventures.com може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни. Сайтът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.

  Собственикът на сайта не оперира и не контролира и не носи отговорност за информацията, продуктите и / или услугите, намерени на външни сайтове. Нито такива връзки представляват или подкрепят точността или надеждността на каквато и да е информация, продукти и / или услуги, предоставяни на или чрез каквито и да е външни сайтове, включително, без ограничение, гаранции от какъвто и да било вид, изрични или подразбиращи се, гаранции за собственост или ненарушаване или подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност за определена цел.

  АВТОРСКИ ПРАВА

  Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения и други ресурси качени на сайта www.cedadventures.com принадлежат на Собственика и са защитени по смисъла на международното законодателство в областта на авторското право и сродните му права. Нерегламентираната им употреба се счита за престъпление. Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне  или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване.

  Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

  Потребителите на сайта имат право да споделят и препубликуват съдържанието или откъси от него в социални мрежи, само ако изрично е упоменато, че автор е www.cedadventures.com и е поставен линк–източник към оригиналния web адрес в www.cedadventures.com. Публикуването на цели статии, части от статии или изображения в други сайтове, както и използването им за други цели, е възможно само след изрично писмено разрешение от носителите на авторските права. Моля, свържете се с нас на e-mail:  office@cedadventures.com, ако желаете да използвате части от съдържанието в сайта.

  ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

  Потребителят може да използва линкове към началната страница на сайта, при условие, че прави това обосновано и законосъобразно, без да уврежда репутацията на Доставчика или да извлича неследваща се облага и след изрично писмено негово съгласие.

  Потребителят няма право да интегрира линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от страна на Собственика, когато такива липсват.

  Потребителят няма право да създава линкове към страница на сайта в интернет, която не е негова собственост.

  Поставянето на страница от сайта в „ рамка“ на друга страница или създаването на линк към раздел на страница от сайта, различен от началната страница, са забранени.

  ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

  • Собственикът на сайта не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
  • Собственикът на сайта не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Собственикът на сайта не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. При никакви обстоятелства собственикът на сайта няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържание на уебсайта.
  • Собственикът на сайта има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
  • Собственикът на сайта не носи отговорност, за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа до уебсайта, поради технически причини и други.
  • Собственикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт.
  • Собственикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този сайт.
  • Собственикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
  • Собственикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.


  РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

  Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

  СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

  Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

  ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

  Собственикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Собственикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:

  (а) нарушение на настоящите Общи условия;

  (б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или

  (в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Собственика или за организацията му.

  ПРИЛОЖИМО ПРАВО

  По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Евентуалните спорове, възникнали между Собственика и Потребителя ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния съд в гр. София.

  ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Собственика. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

  При извършване на промени в Общите условия, Собственикът ги довежда до знанието на Потребителите, чрез публикуването им на сайта.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В САЙТА

  1. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В САЙТА  www.cedadventures.com   

   Настоящият документ разкрива Политиката за поверителност и защита на личните данни, които се събират от потребителите на Сайта с адрес (URL)  www.cedadventures.com

   Уебсайтът  www.cedadventures.com е собственост на „СЕД Адвенчърс” ЕООД.

   Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви осведоми за това как собственикът на   www.cedadventures.com третира Вашите лични данни като Администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки, във връзка с това третиране.

   Моля, запознайте се с настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни внимателно преди да осъществите достъп до Сайта и неговите услуги. Ако не сте съгласни с някое от условията, следва да не посещавате Сайта и да не използвате по какъвто и да е начин услугите, които предлага.

   Настоящата Политика за поверителност представлява неразделна част от Общите условия за използване на Сайта  www.cedadventures.com. Всички дефиниции и определения, дадени в Общите условия, са приложими и в настоящата Политика за поверителност.

   Настоящата Политика е в сила от 01.05.2022 г.

   АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

   „СЕД Адвенчърс” EООД е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу „ОРЗД“) и Закона за защита на личните данни (наричан по-долу „ЗЗЛД“).

   С оглед изпълняване на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни дружеството, отговарящо за защитата на Вашите лични данни в качеството им на Администратор на данни е:

   1. Наименование на фирма: „СЕД Адвенчърс” ЕООД;
   2. Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Тунджа № 13
   3. Данни за кореспонденция и служебен имейл за комуникация с клиенти: office@cedadventures.com

   телефон за връзка: 0876 099 631

   1. Надзорни органи:

       (1) Комисия за защита на личните данни

       Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

       Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

       Уеб сайт: www.cpdp.bg

   Администраторът събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз.

   ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

   При обработването на лични данни Администраторът спазва следните принципи:

   1)  събира лични данни само при наличие на правно основание, обработва ги добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните – принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

   2)  събира лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не обработва тези лични по-нататък по начин, който е несъвместим с първоначалните цели – принцип на ограничение на целите;

   3)  обработва само такъв обем и вид лични данни, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват – принцип на свеждане на данните до минимум;

   4)  поддържа личните данни точни и в актуален вид – принцип на точност;

   5)   съхранява личните данни във форма, която позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни – принцип на ограничение на съхранението;

   6)   спазва принципите за защита на данните на етапа на проектирането и защита на данните по подразбиране като взема предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и породените от обработването рискове с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, и въвежда подходящи мерки за защита на личните данни и постигане на съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. 

   7)  гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като прилага подходящи технически или организационни мерки – принцип на цялостност и поверителност.

   ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

   Администраторът събира и обработва Вашите лични данни, въз основа на следните основания:

   • Изрично получено съгласие от Вас като клиент/потребител. Полученото съгласие за обработване на лични данни е доброволно и се предоставя за всеки конкретен случай. Предоставеното от Вас съгласие за обработване на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време посредством подаването на Формуляр за оттегляне на съгласие до Администратора. Такъв формуляр може да бъде намерен в края на този раздел. Оттегленото съгласие има действие занапред, като същото не се отразява върху законосъобразността на обработването на предоставените от Вас лични данни преди подаването на Формуляра за оттегляне на съгласие;
   • Oбработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;
   • Oбработването е необходимо за спазването на законово задължение на Дружеството;
   • Oбработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
   • Oбработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на дружеството;
   • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна.

   КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ НИЕ ОТ НАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ          

   Преди да осъществите достъп до услугите на Сайта, Вие следва да изразите своето изричното съгласие да обработваме Вашите лични данни съгласно настоящата Политика. Ние събираме лична информация, която доброволно ни предоставяте, когато посещавате сайта, изразявате интерес за получаване на информация за нас или нашите услуги, когато участвате в дейности в сайта или по друг начин.

   1. Администраторът не събира и не съхранява „чувствителни“ категории лични данни като например политически убеждения, етнически произход, сексуална ориентация, данни за здравословното състояние на субекта, религиозни или философски убеждения и др.
   2. Лични данни, събирани от администратора, когато субектите на данни се свързват директно с администратора по телефона.

   Телефонът за контакт с Администратора е посочен в секцията „Контакти“. Когато субектът на данни се свърже с Администратора по телефон, Администраторът събира и съхранява само и единствено име и телефон за контакт на лицето, като в определени случаи може да събира и съхранява и електронна поща на субекта.

   Цел за която се събират данните: Тези данни се съхраняват за целите на комуникацията с физическото лице и предоставяне на по-пълна информация за услугите, които предлага Администратора.

   1. 3. Лични данни, събирани от субекта на данни, когато лицата се свързват с Администратора, чрез контактна форма на сайта.

   Когато лицето изпрати съобщение до Администратора, използвайки контактната форма, Администраторът събира и съхранява името, телефона и адреса на електронната поща на лицето, както и информацията, предоставена в съобщението.

   Цел за която се събират данните: Администраторът събира и съхранява посочената информация за целите на комуникацията с физическото лице.

   1. Лични данни събирани автоматично.

   В нашия уебсайт събираме данни за всички посетители, а именно:

   • Идентификатор на браузъра;
   • История на посетените страници, с цел установяване на предпочитанията ви към определени типове съдържание;
   • История на направените от вас търсения в нашите страници;
   • Данни за устройството. Ние събираме данни за устройства, като например информация за вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате за достъп до уебсайта. В зависимост от използваното устройство, тези данни за разделяне могат да включват информация като вашия IP адрес или прокси сървър, идентификационни номера на устройство и приложение, местоположение, тип браузър, хардуерен модел, предоставена интернет услуга и/или мобилен оператор, операционна система и информация за конфигурацията на системата.
   • Данни за местоположението. Ние събираме данни за местоположението, като например информация за местоположението на вашите устройства, която може да бъде точна или неточна. Колко информация събираме зависи от типа и настройките на устройството, което използвате за достъп до уебсайта.

   Цел за която се събират данните: Подобряване на сигурността на предоставените от Доставчика услуги и предотвратяване на злоупотреби с използването на потребителския акаунт от трети лица.

   1. Лични данни събирани от потребители при сключване на договор и осъществяване на резервация за пътуване:
   • имена;
   • ЕГН и данни от документ за самоличност;
   • имейл;
   • адрес;
   • телефон;
   • Данни за плащане като IBAN, SWIFT код, номер на банкова сметка на потребителя и подобни Дата на плащането, Размер на плащането; Място на плащането; Начин на плащането (в брой, с банков превод, с кредитна/дебитна

   карта или др.), Информация за дебитна/кредитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова/платежна информация.

   Цел за която се събират данните: за осъществяване на задълженията по договор, както и за данъчни и счетоводни цели

   БИСКВИТКИ И ПОДОБНИ ТЕХНОЛОГИИ

   Повечето уеб браузъри са настроени да приемат бисквитки по подразбиране. Ако предпочитате, обикновено можете да изберете да настроите браузъра си да премахва бисквитки и да отхвърля бисквитки. Ако изберете да премахнете бисквитки или да отхвърлите бисквитки, това може да засегне определени функции или услуги на нашите сайтове.Можете да получите повече информация относно начина, по който Администраторът използва бисквитки, като се запознаете с Политика относно бисквитки на www.cedadventures.com.  

   ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

   Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях или са събрани автоматично и за следните цели:

   • За нормалното функциониране на всички услуги в Сайта;
   • За осъществяване на контакт с лицето;
   • За предоставяне на услуги, които се предлагат на Сайта;
   • За изпълнението на правата и задълженията на страните по сключеното споразумение;
   • За подобряване ефективността и функционалността на Сайта;
   • За счетоводни цели;
   • За статистически цели и анализи за подобряване на услугите ни;
   • За защита на информационната сигурност;
   • За изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;
   • За да се уверим, че клиентите ни са реални и да предотвратим измами;

   Ние използваме вашите данни още за:

   • Да ви изпраща маркетингови и промоционални съобщения (за бизнес цели и/или с ваше съгласие). Ние и/или нашите маркетингови партньори трети страни може да използваме личната информация, която ни изпращате, за нашите маркетингови цели, ако това е в съответствие с вашите маркетингови предпочитания. Можете да се откажете от нашите маркетингови имейли по всяко време.
   • За да ви изпратим административна информация (за бизнес цели, правни причини и/или евентуално по договор). Може да използваме вашата лична информация, за да ви изпратим информация за продукти, услуги и нови функции и/или информация за промени в нашите условия и правила.
   • Администриране на тегления на награди и състезания (за нашите бизнес цели и/или с ваше съгласие). Може да използваме вашата информация, за да администрираме тегленето на награди и състезания, когато решите да участвате в състезания.
   • За обратна връзка с вас (за нашите бизнес цели и/или с ваше съгласие). Може да използваме вашата информация, за да поискаме обратна връзка и да се свържем с вас относно използването от ваша страна на нашия сайт.
   • За други бизнес цели. Можем да използваме вашата информация за други бизнес цели, като анализ на данни, идентифициране на тенденции в употреба, определяне на ефективността на нашите промоционални кампании и за оценка и подобряване на нашите сайтове, продукти, услуги, маркетинг и вашия опит.

   При промяна в целите ние ще Ви информираме и ще поискаме изричното Ви съгласие за обработване на личните Ви данни в съответствие с новите цели.

   КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА

   Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например, ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването на личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни), ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин. Дружеството съхранява Вашите лични данни, събрани чрез Сайта, за срок, не по-дълъг от необходимото и/или дължимото съгласно изискванията на приложимото право.

   Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно:

   1.Относно лични данни на лицата, които са направили запитване, чрез контактна форма на Сайта:

   – до 12 месеца от изпращане на запитването, ако потребителят не е станал клиент на Администратора.

   1. Относно лични данни на лица, които са направили запитване по телефона:

   – до 1 месец от извършването на запитването по телефона, ако потребителят не е станал клиент на Администратора.

   . Относно данните във връзка с възникналите договорни отношения между Администратора и Потребителя на Сайта, те се съхраняват за петгодишен срок след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани, освен ако повелителните норми на закона не изискват от Доставчика да пази данните за партньорите си за по-дълъг срок (напр. за категориите документи, които ние сме длъжни да пазим съгласно Закона за счетоводството и/или Данъчно-осигурителния процесуален кодекс).

   КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

   Вашите лични данни, които събираме, се съхраняват на сървъри, намиращи се на територията на България.

   Ние съхраняваме личните Ви данни за период не по-дълъг от необходимия за постигане на гореописаните цели, или до преустановяване на услугите и/или на Сайта. Събраните чрез Сайта Ваши лични данни ще бъдат събирани, обработвани, съхранявани, разкривани и унищожавани в съответствие с приложимото законодателство на България.

   МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

   Администраторът е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Всички наши служители са запознати с нашата политика за сигурност, предвидени в Закона за защита на личните данни. Личната информация на нашите Потребители е достъпна само за ограничен брой квалифицирани служители. Ние редовно проверяваме системите и процесите си за сигурност. Въпреки че предприемаме разумни мерки за поддържане на защитен сайт, електронните комуникации и бази данни са обект на грешки, подправяне и пробиви и не можем да гарантираме, че подобни събития няма да се случат и няма да носим отговорност пред посетители за всякакви подобни събития.

   Събираните, обработвани и съхранявани лични данни са ограничени спрямо достъп на трети лица, както и за отделните служители и подизпълнители на Администратора. Достъп се дава и осигурява централизирано и само доколкото е необходим за изпълнение на целите на обработката.

   При обработването на данните чрез софтуерни системи, Дружеството използва само оригинални и лицензирани системи и осигурява тяхната редовна актуализация и поддръжка. Системите следва да притежават най-малкото антивирусна защита, защита от непозволен достъп чрез разкриване, промяна или унищожаване, ограничен достъп чрез дефиниране на потребителски достъп на потребителите на система.

   Във връзка с нарушения на сигурността или при съмнения за възникването на такива се прилага Процедурата за реакция и информиране в случай на нарушение на сигурността на лични данни. Всяко установено нарушение на сигурността на лични данни или когато е налице основателно съмнение за наличието на такова се докладва от служител, контрагент, доставчик или трета страна (по силата на споразумение) незабавно по ел. поща и/или лично на отговорните лица, които ги регистрират в Регистър на нарушенията на сигурността на личните данни.

   В случай, че желаете да получите подробна информация, относно техническите и организационните мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас.

   ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

   Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.

   Това означава, че всеки потребител носи отговорност да не предоставя на       Администратора данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни.

   Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща, и всякакви други.

   НА КОГО СПОДЕЛЯМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

   Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви преживяване при използване на нашите услуги, а понякога – и изобщо, за да можем да осигурим наличност и достъпност на използваната от Вас услуга.

   Вашите лични данни няма да бъдат прехвърляни на трети страни, освен ако:

   • ни предоставите своето изричното, информирано и свободно дадено съгласие;
   • въпросните трети страни ни предоставят поддръжка по силата на договор с цел предоставянето на нашите продукти или услуги;
   • това се изисква по закон или по силата на властнически акт на публичен орган;
   • това се налага във връзка с продажба на бизнес, на нашата компания или нейни активи, които са обект на конфиденциалност.

   Нашите служители и партньори са надлежно информирани, относно значението на тяхното задължение за спазване на конфиденциалност и носят отговорност за изпълнението на това задължение.

   За всякакви други цели, които не са изрично упоменати в настоящата Политика, ние ще поискаме Вашето изрично съгласие, като ще идентифицираме своите партньори, както и целите за прехвърлянето и споделянето на данни.

   ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ

   При възможност Администраторът ще обработва лични данни на територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и няма да предоставя достъп до лични данни на лица, намиращи се в трети държави, освен ако това не е наложително. Когато при предоставянето на Услугите от основния си предмет на дейност Дружеството е необходимо да предостави лични данни на други лица (туристически агенции, хотели, организатори на събития, контролни органи, оператори на полети и други видове транспортни услуги и др.), които са  извън територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, Дружеството съблюдава изискванията на Глава V от Регламента. Дружеството може да се позовава вкл. на дерогациите по чл. 49 от Регламента, но само доколкото е налице еднократен или случаен трансфер към лица, с които Дружеството няма установени и регулярни търговски взаимоотношения. 

   При избора на обработващ по смисъла на чл. 28 или на съадминистратор по чл. 26 от Регламента, дружеството ще извърши анализ на прилаганите от въпросните лица мерки за сигурност и ще изисква информация относно физическото местонахождение, на което ще бъдат обработвани обменяните лични данни. Администраторът ще възложи обработване на лични данни и/или ще извърши трансфер на такива извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство само на лица, които покриват изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

   Преди трети лица да започнат да обработват лични данни по възложение на  Дружеството, същото се задължава да ги обвърже с писмено споразумение, задължаващо ги да поддържат ниво на поверителност и мерки за сигурност: технически, организационни и административни мерки и ресурси за защита на данните срещу неоторизиран достъп, загуба, промяна или разкриване, които мерки и ресурси са адекватни с оглед на нивото и вида риск.

   АНАЛИЗ НА УЕБ ПРОСТРАНСТВОТО

   Нуждаем се от статистическа информация за използването на нашата уеб-страница, за да я направим по-достъпна, да извършваме измервания на обхвата и да правим пазарни проучвания.

   За тази цел използваме инструментите за уеб анализ, описани в този раздел.

   Потребителските профили, създадени от тези инструменти, с помощта на аналитични бисквитки или чрез оценка на лог файловете, не съдържат лични данни. Инструментите или изобщо не използват IP адресите на потребителите, или ги съкращават незабавно след събирането им.

   Доставчиците на инструментите обработват данните само като обработващи личните данни според нашите указания, а не за собствени цели.

   По-долу ще намерите информация за всеки доставчик на инструмент и как можете да възразите срещу събирането и обработването на лични данни чрез инструмента.

   Следва да имате предвид, че при инструментите, които използват бисквитки за отказ, функцията за отказ е свързана с устройството или браузъра и, следователно, е валидна за използваното в момента крайно устройство или браузър. Ако използвате няколко крайни устройства или браузъра, трябва да изберете функцията за отказ на всяко крайно устройство и във всеки използван браузър.

   GoogleAnalytics

   GoogleAnalytics се предлага от GoogleInc., 1600 AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043, USA (“Google”). Ползваме GoogleAnalytics с предлаганата от Google допълнителна функция за анонимизиране на IP адресите. Google съкращава IP адреса още в рамките на ЕС и само в изключителни случаи в САЩ, като и в двата случая записва само съкратени IP адреси.

   Нашият уебсайт използва услугите, предоставени от Google Analytics, за да анализираме и редовно да подобряваме използването на нашия уебсайт. Анализа на вашата потребителска активност в сайта се осъществява с помощта на „бисквитки”, които се съхраняват на вашия компютър, генерират информация за потребителското ви поведение и я предават към Google.

   При нормални обстоятелства, съкратена версия на вашия IP адрес се изпраща до сървърите на Google, но в изключителни случаи пълния IP адрес също може да бъде изпратен. Google използва тази информация от наше име, за да създаде отчет относно дейността на потребителя в нашия уебсайт. IP адреса, идентифициран от Google Analytics, не се комбинира с други данни на Google.

   Ако активирате анонимния режим на този уебсайт, вашият IP адрес ще бъде пресечен в държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, подписали споразумението за Европейското икономическо пространство. В изключителни случаи пълният IP адрес може да бъде прехвърлен на сървър на Google в САЩ и там пресечен. Google използва тази информация от името на оператора на този уебсайт, за да анализира използването ви на уебсайта, да състави отчети за дейностите на уебсайта и за да предостави други услуги за оператора на уебсайта, във връзка с използването на уебсайта и Интернет.

   Можете да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на вашия браузър, но имайте предвид, че ако направите това, може да не можете да използвате пълната функционалност на този уебсайт

   Условия за ползване на потребителите:

   http://www.google.com/analytics/terms/de.html,

   Декларацията за поверителност на данните:

   https://policies.google.com/privacy?hl=bg

   http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enFacebook пиксел за създаване на персонализирани аудитории.

   Ако потребител кликне върху реклама, поставена от нас, която се възпроизвежда във Facebook, URL адресът на нашата свързана страница ще бъде добавен от Facebook Pixel. Ако нашият сайт позволява споделяне на данни с Facebook чрез пиксели, този URL параметър се записва в браузъра на потребителя чрез бисквитка, която нашият свързан сайт задава сам. След това тази бисквитка се чете от Facebook Pixel и позволява данните да бъдат препратени към Facebook.

   Съответно ние използваме Facebook пиксела само за показване на рекламите във Facebook, поставени от нас на потребители на Facebook, които също са показали интерес към нашата онлайн оферта или, които имат определени характеристики (например интереси към определени теми или продукти, които се основават на посетените уебсайтове) , които предаваме на Facebook (т.нар. „Custom Audiences“). Събраните данни са анонимни за нас, така че не ни позволяват да правим никакви заключения относно самоличността на потребителя. Въпреки това, данните се съхраняват и обработват от Facebook, така че да е възможна връзка със съответния потребителски профил и Facebook може да използва данните за свои собствени рекламни цели в съответствие с указанията за използване на данни на Facebook (https://www.facebook.com /относно/поверителност/). Данните могат да позволят на Facebook и неговите партньори да поставят реклами във и извън Facebook.

   Обработката на данни, свързана с използването на пиксела на Facebook, се извършва въз основа на нашия предимно легитимен интерес от оценката, оптимизацията и икономическото функциониране на нашата онлайн оферта, както и нашите рекламни мерки в съответствие с член 6 (1) GDPR.

    

   ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ СПОРЕД GDPR

   Право на достъп до личните Ви данни. Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст или като използвате формулярите, които се намират в края на този раздел по имейл.

   Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.  Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, с отправяне на искане до Администратора по имейл, като използвате наш формуляр или чрез искане в свободен текст.

   Право на изтриване на лични данни (правото да „бъдете забравени“)

   Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

   личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

   • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
   • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
   • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
   • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

   Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

   • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
   • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
   • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
   • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
   • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

   За да упражните правото си да бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, като попълните формуляр или чрез искане в свободен текст.

   Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например, ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст или като използвате формуляр по имейл, когато:

   • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
   • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
   • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
   • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

   Право на преносимост на данни. Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

   • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
   • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

   Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган.

   Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

   Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

   Можете да упражните всички права като се свържете с нас чрез имейл: office@cedadventures.com. Ние ще се свържем с Вас и ще Ви запознаем подробно с процедурата за упражняване на Вашите права.

    

    

   Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

   Вашето име*: …………………….
   Вашият имейл, който сте използвали в Сайта*: …………………….
   Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

    До
   Наименование: ………..
   Седалище и адрес на управление:
   Телефон:
   E-mail:
   Сайт: 

   С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на Сайта.

   В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на личните данни.


   Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

   Вашето име*: …………………….
   Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в Сайта*: …………………….
   Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

   До
   Наименование: ………..
   Седалище и адрес на управление:
   Телефон:
   E-mail:
   Сайт:

    Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

   Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от Администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

   В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на личните данни.

     

   Искане за преносимост на лични данни

    Вашето име*: …………………….
   Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали в Сайта *: …………………….
   Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

    До
   Наименование: ………..
   Седалище и адрес на управление:
   Телефон:
   E-mail:
   Сайт:

   Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:

   e-mail: …………………….
   Администратор – приемащ данните: …………………….

   Наименование: …………………….
   Идентификационен номер (ЕИК): …………………….
   E-mail: …………………….

    В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на личните данни.


   Искане за коригиране на данни
    

   Вашето име*: …………………….
   Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали в Сайта*: …………………….
   Данни за обратна връзка (e-mail)*: …………………….

   До
   Наименование: ………..
   Седалище и адрес на управление:
   Телефон:
   E-mail:
   Сайт:

    Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

   Данни, които подлежат корекция:
   …………………………………………..

   Моля да бъдат коригирани по следния начин:
   …………………………………………..

   В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на личните данни.

    

ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО БИСКВИТКИ, които ползваме

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИ НА  www.cedadventures.com

Ние използваме бисквитки и подобни технологии, за да проследяваме дейността в нашата услуга и да съхраняваме определена информация.

Ние си запазваме правото да правим промени в тази Политика за бисквитки по всяко време и по всякаква причина. Ще ви уведомим за всякакви промени, като актуализираме датата на „Последна актуализация“ на настоящата Политика за бисквитките. Всички промени или модификации ще влязат в сила веднага след публикуването на актуализираната Политика за бисквитките на Сайта.

Последна актуализация 05/2022 г.

КАКВО СА БИСКВИТКИТЕ?

Бисквитките (cookies) са малки файлове с данни, които се поставят във вашия компютър или устройство от вашия браузър. Бисквитките позволяват на уеб сървърите да прехвърлят данни към даден компютър или устройство за архивиране и други цели. С помощта на бисквитките даден уебсайт може да стане по-лесен за ползване. Самите бисквитки не могат сами да събират данни, съхранявани на вашия компютър или във вашите файлове. Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемете „бисквитки“, може да не успеете да използвате някои части от нашата услуга. Освен ако не сте настроили настройките на Вашия браузър така, че да отказва бисквитки, нашата Услуга може да използва бисквитки.

КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИМА?

Бисквитките могат да бъдат:

Сесийни (“session”) са временни бисквитки, които съществуват само    докато не затворите браузъра.

Постоянните бисквитки (“persistent”) остават на вашия твърд диск или устройство докато не ги изтриете или докато не им изтече продължителността на живота. Тези бисквитки се използват за обезпечаване на сигурността, за улесняване на навигацията, за по-ефикасно представяне на информация на екрана и за да може да ви се предостави по-добро обслужване чрез по-персонализирана информация.

Задължителните бисквитки (essential cookies) са абсолютно необходими, за да може уебсайта да извършва основните си функции. Тези бисквитки ви дават възможност да навигирате в уебсайта и да използвате функциите, които ви интересуват, като например достъп до сигурни страници в уебсайта. Без тези бисквитки, не може да ви се предоставят услугите, които позволяват на уебсайта да функционира. Например тези бисквитки ни позволяват да разпознаем, че сте създали акаунт и сте влезли в него.

Бисквитките за ефективност (performance cookies) събират анонимна информация за начина, по който посетителите използват уебсайта. Тези бисквитки помагат да се разбере как посетителите използват уебсайта като предоставят информация за посетените страници, времето прекарано на уебсайта и проблемите, които може да са се появили, като например съобщения за грешка. Тази информация помага да се подобри ефективността на уебсайта.

Аналитични бисквитки – тези бисквитки позволяват на нас и услугите на трети страни да събираме обобщени данни за статистически цели за това как нашите посетители използват уебсайта. Тези бисквитки не съдържат лична информация като имена и имейл адреси и се използват, за да ни помогнат да подобрим вашето потребителско изживяване на уебсайта.

Функционалните бисквитки (functionality cookies) служат за подобряване на вашите посещения на уебсайта. Тези бисквитки могат, например, да запаметят информация като вашето потребителско име, език или предпочитано местоположение. Запомнянето на вашите избори позволява на уебсайта да Ви предоставя услуги с по-богати и по-персонализирани характеристики.

Рекламни бисквитки – те се използват за проследяване на посетителите на уебсайта, за да придобие представа за интересите им на базата на посетените сайтове, за да могат да предложат подходящи за съответния посетител реклами. Рекламни бисквитки се поставят на вашия компютър от рекламодатели и рекламни сървъри с цел показване на реклами, които най -вероятно ще представляват интерес за вас. Тези бисквитки са свързани с компютър и не събират никаква лична информация за вас.

 

КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВА ТОЗИ УЕБСАЙТ?

Нашите бисквитки са „бисквитки от първа страна“ и могат да бъдат постоянни или временни. Това са необходими бисквитки, без които Сайтът няма да работи правилно или няма да може да предоставя определени функции и функционалности. Някои от тях може да бъдат деактивирани ръчно във вашия браузър, но могат да повлияят на функционалността на Сайта.

Задължителни бисквитки

Предназначение: Ние използваме зaдължитeлни  бисквитки, които са нужни зa нopмaлнaтa paбoтa нa yeбcaйтa и нe мoгaт дa бъдaт изĸлючвaни. Тези бисквитки са от съществено значение, за да Ви предоставят услуги, достъпни чрез уебсайта и да Ви позволят да използвате някои от неговите функции. Те помагат за удостоверяване на потребителите и предотвратяват измамно използване на потребителски акаунти. Без тези бисквитки услугите, които сте поискали, не могат да бъдат предоставени и ние използваме тези бисквитки само за да Ви предоставим тези услуги.

Функционални бисквитки

Предназначение: – Те позволяват анализа на използваемостта на сайта и оптимизиране на работата му. Измерват броя на посещенията, кои страници са посещавани, източниците на трафик, обща информация за размер на екран, вид браузър и др. Събираната инфopмaция e aнoнимнa.Тези бисквитки ни позволяват да запомним изборите, които правите, когато използвате уебсайта, като например запомнянето на вашите данни за вход или езикови предпочитания. Целта на тези „бисквитки“ е да Ви предоставят по-лично преживяване и да Ви избегнат да въвеждате отново предпочитанията си всеки път, когато използвате Уебсайта.

Бисквитки за персонализиране

Бисквитките за персонализиране се използват за разпознаване на многократни посетители на Сайта. Ние използваме тези „бисквитки“, за да записваме вашата история на сърфиране, посетените от вас страници и вашите настройки и предпочитания всеки път, когато посещавате Сайта.

Бисквитки за сигурност

Бисквитките за сигурност помагат за идентифициране и предотвратяване на рискове за сигурността. Ние използваме тези „бисквитки“ за удостоверяване на потребителите и защита на потребителските данни от неоторизирани страни.

Бисквитки за управление на сайта

Бисквитките за управление на сайта се използват за поддържане на вашата самоличност или сесия на Сайта, така че да не сте излезли неочаквано и всяка информация, която въведете, се запазва от страница на страница. Тези „бисквитки“ не могат да се изключват поотделно, но можете да деактивирате всички „бисквитки“ във вашия браузър.

Ние използваме още:

 

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Освен бисквитките, намиращи се на нашия уебсайт, ние също позволяваме на някои трети страни да поставят и имат достъп до бисквитки на вашия компютър. Тези „бисквитки“ се интегрират от социални платформи като Facebook, Instagram и целят да осигурят или подобрят съдържанието на уебсайта. Употребата на бисквитки от тези компании се ръководи от техните политики за конфиденциалност, не от Политиката за конфиденциалност на                  www.cedadventures.com

КОЛКО ВРЕМЕ СЕ ПАЗИ ИНФОРМАЦИЯТА?

Информацията се запазва в зависимост от типа бисквитки. При сесийните тя се изтрива при затварянето на браузъра, докато постоянните са валидни между два и няколко месеца.

УПРАВЛЯВАНЕ И ИЗТРИВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Ако не желаете да се събират данни за вас чрез употребата на бисквитки, има лесна процедура във вашите браузъри, която ви позволява да откажете употребата на бисквитки. Някои от елементите на уеб сайта може да не функционират правилно, ако откажете употребата на бисквитки. За подробна информация посетете www.aboutcookies.org

Собственикът не носи отговорност, ако интернет браузърът ви не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки.

 

ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ НА ПРОСЛЕДЯВАНЕ

В допълнение към бисквитките, ние можем да използваме уеб маяци, пикселни маркери и други технологии за проследяване на Сайта, за да помогнем за персонализирането на Сайта и да подобрим вашето преживяване.

„Уеб маяк“ или „пикселен маркер“ е малък обект или изображение, вградено в уеб страница или имейл. Те се използват за проследяване на броя на потребителите, които са посетили определени страници и са прегледали имейли, и получават други статистически данни. Те събират само ограничен набор от данни, като например номер на бисквитка, час и дата на изглед на страница или имейл, както и описание на страницата или имейла, на който се намират. Уеб маяците и пикселните тагове не могат да бъдат отхвърлени. Можете обаче да ограничите използването им, като контролирате бисквитките, които взаимодействат с тях.