Общи Условия

Благодарим ти, че посети страницата ни. Ние от www.cedadventures.com те молим да отделиш време, за да прочетеш внимателно настоящите Общи условия. 

Общи Условия на Ced Adventures

Те поясняват редица въпроси, включително правилата за използване на нашия сайт, като съдържат и допълнителна информация за твоите права. 

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ БЛОГ НА УЕБСАЙТА

Всеки потребител, който публикува мнения в блога на www.cedadventures.com, се съгласява с Общите условия за ползване на сайта.

ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО БИСКВИТКИ, които ползваме

„Бисквитката” е информация, подобна на маркер, която се съхранява на твърдия диск на компютъра Ви от Вашия уеб браузър, когато посещавате електронна страница.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Моля, имайте предвид, че практиките, описани в настоящата Политика за поверителност, са приложими само за информация, събрана онлайн на нашата Страница.

Бюлетин Новини

Абонирайте се, ако искате първи да научавате за нашите нови пътешествия!

Абонирайки се, се съгласявате с
Общите Условия на сайта!

Общи Условия на Ced Adventures

 1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на magicfood.bio

Добре дошли на www.magicfood.bio!
Благодарим Ви, че посетихте страницата ни. Ние от www.magicfood.bio Ви молим да отделите време, за да прочетете внимателно настоящите Общи условия. Те поясняват редица въпроси, включително правилата за използване на нашата страница, като съдържат и допълнителна информация за Вашите права. Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.magicfood.bio, независимо от начина на достъп и/или ползване (чрез персонален компютър, мобилно или друго устройство и т.н.), Вие потвърждавате, че сте прочели, разбирате смисъла и приемате настоящите Общи условия.

Използвайки онлайн магазина в уеб сайта www.magicfood.bio, вие декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.

Ние можем да изменяме или актуализираме тези Общи условия периодично и без предизвестие. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашата Страница.

Настоящите Общи условия представляват споразумение между вас (като потребители и/или посетители) и МАДЖИК ФУУД ЕООД, ЕИК 206345806 , с търговски адрес на регистрация: България, гр. София 1000, бул./ул. СОЛУНСКА № 48  , с управител ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА, и имат за цел да уредят условията, при които МАДЖИК ФУУД ЕООД  предлага продуктите и услугите, предоставени на или чрез www.magicfood.bio

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с тези условия – моля  не използвайте www.magicfood.bio.

Ползвателите под 18 години трябва да представят изрично съгласие от родител/попечител, за използването на услугите.

Сайтът  www.magicfood.bio е собственост на Маджик Фууд ЕООД.

 

 1. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: МАДЖИК ФУУД EООД;
2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1000, бул./ул. СОЛУНСКА № 48 
3. Адрес за упражняване на дейността: България, гр. София 1000, бул./ул. СОЛУНСКА № 48 

 1. Вписване в публични регистри: ЕИК: 206345806;
 2. Управител: ГЕРГАНА ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА
  6. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  (2) Комисия за защита на потребителите
  Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
  тел.: 02 / 980 25 24
  факс: 02 / 988 42 18
  гореща линия: 0700 111 22
  Уеб сайт: www.kzp.bg

 • ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „ДОСТАВЧИК“, “СОБСТВЕНИК“, „НИЕ“ е МАДЖИК ФУУД ЕООД с ЕИК: 206345806;
 • „СТРАНИЦАТА“ е уебсайта magicfood.bio;
 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта  www.magicfood.bio, само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения.
 • „УСЛУГА/и“ на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър продукти, услуги и информационни ресурси/данни на сайта;
 • „ПРОДУКТ/И“, „СТОКИ“ са предлаганите за продажба храни и хранителни добавки „Magic Food„, създадени чрез комбинация на най-висококачествени екстракти от витални гъби със суперхрани, които повишават имунитета и подобряват метаболизма.
 • „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което  МАДЖИК ФУУД ЕООД се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите услуги на Потребители на сайта.
 • „Magic Member VIP Discount“ е специалната програма за лоялни клиенти, която дава възможност за получаване на отстъпки при достигане на определена стойност на общите покупки на Потребителя на платформата  www.magicfood.bio.
 • “MAGIC MEMBER” – регистриран потребител, който участва в програмата за лоялни клиенти „Magic Member VIP Discount“.
 • АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
 • „ОНЛАЙН МАГАЗИН“, „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“ – Онлайн магазинът е достъпен на адрес в Интернет magicfood.bio, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от www.magicfood.bio стоки, включително следното:

–  Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори за покупко-продажба с Доставчика, съгласно поддържаните начини за разплащане;

– Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика;

– Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

– Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо.

 • БЛОГ“– на страницата www.magicfood.bio е достъпен Блог, в който периодично се поместват статии по актуални въпроси, свързани със супер храните и здравословния начин на живот. Потребителите могат дa изразят мнението си, чрез поставяне на коментар и при спазване на установените правила, относно коментарите в блога. Потребителите биха могли да изпращат свои статии, които след одобрение да бъдат помествани в блога.
 • „ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН“ – Всеки Потребител на magicfood.bio , при заявено изрично съгласие от негова страна ще получава информация за промоционални кампании и нови продукти. При регистрацията на потребителски акаунт, Потребителят има възможност да избере опция да получава или не информационен бюлетин.
 • “ONLINE CHAT”– Потребителите имат възможност да задават своите въпроси в онлайн чат към наш сътрудник.
 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

МАДЖИК ФУУД ЕООД  събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Предприети са технически и организационни мерки за защита на личните данни, които осигуряват ниво на защита, съответстващо на рисковете, свързани с обработването и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. По-подробна информация за начина на събиране, използване и съхранение на вашите данни и информация ще откриете в нашата Политика за поверителност.

 1.  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
  Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.magicfood.bio чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, включително следното:
  1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на www.magicfood.bio и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
  2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с www.magicfood.bio чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет;
  3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани отwww.magicfood.bio;
  4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с www.magicfood.bio, съгласно поддържаните начини за разплащане.
  5. Да получават информация за нови стоки, предлагани наwww.magicfood.bio;
  6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на електронния магазин в Интернет;
  8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо.
  По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.
  Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.magicfood.bio  и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на електронния магазин в Интернет.
  Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
  Потребителите и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
  Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителя на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.
 1. РЕГИСТРАЦИЯ

В електронния магазин на www.magicfood.bio можете да пазарувате като регистриран потребител или като гост.

Регистрацията ви дава следните предимства:

 • Проверка на номер на поръчката;
 • Проверка на Дата на поръчка;
 • Проверка стасус поръчката, дали е на изчакване, отказана или сторнирана;
 • Проверка на Обща сума на поръчката и колко продукта са закупени;
 • Допълнителна пълна информация на поръчката при натискане на бутон „view“.
 • Запазване на данните за доставка за бъдещи поръчки;

За да се регистрирате като Потрeбител на www.magicfood.bio за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, следва да въведете  име и парола за отдалечен достъп.

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя.

С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ или „Регистрация“, Потребителя декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията.

При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

Може да се регистрирате и чрез профила си във Facebook.

Може да осъществите поръчка и като гост като използвате съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

 

VII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.magicfood.bioчрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

Договорът се сключва на български език.
Страна по договора с Доставчика е Потребителят, съгласно данните, предоставени при изпращане на поръчката. За избягване на съмнение това са данните, с които е направена поръчката.

При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета, както и обаждане по телефон от наш сътрудник за потвърждение.
Доставчикът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следните начини:
– извършване на регистрация в www.magicfood.bio и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителя няма до този момент регистрация в www.magicfood.bio или

-чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на www.magicfood.bio чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки.
Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.magicfood.bio и настоящите Общи условия. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ за плащане на цената, след което да потвърди поръчката си.

Заявката поражда действие между страните, когато Потребителят получи имейл за потвърждение, че поръчката е обработена. Маджик Фууд  ЕООД не гарантира наличността на никой артикул, публикуван в електронния магазин. Ако заявеният от Потребителя артикул не е наличен, www.magicfood.bio запазва правото си да отказва поръчки или да удължи срока на тяхната доставка. В такъв случай, екипът на www.magicfood.bio ще уведоми  Потребителя.

Доставчикът запазва правото си да прекрати едностранно поръчка, направена от Потребителя, като го уведоми предварително, без никакви допълнителни задължения за двете страни и без да носи отговорност за нанесени вреди.
Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

За поръчки и уточняване на детайли по поръчката моля свържете се с нас на посочения телефон в секция Контакти.

 

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 • Потребителите нямат право да генерират прекалено голям трафик на уебсайта.
 • Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта  и да осъществяват злонамерени атаки.
 • Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на Маджик Фууд ЕООД.
 • Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
 • Съдържанието на интернет сайта се определя от Маджик Фууд ЕООД като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, включително съдържанието на настоящите Общи условия, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали. Маджик Фууд ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Възможно е част от информацията, публикувана в сайта, да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. Маджик Фууд ЕООД не носи отговорност за допуснати технически грешки при представянето на продуктите.
 • Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
 • С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до  Маджик Фууд ЕООД, на следния  email адрес: support@magicfood.bio
 • Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Общите условия за ползване на сайтa.
 1. ЦЕНИ

Всички посочени на сайта цени са в лева.

Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

Маджик Фууд ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение и по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на подаване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта, Маджик Фууд ЕООД, има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

 1. ПЛАЩАНЕ

Потребителят има следните възможности за заплащане на продукт:

– С наложен платеж на куриера в момента на доставката;

– чрез VISA, MasterCard or American Express;

– чрез банков превод;

При доставката Потребителят има право да отвори пратката в присъствието на куриера и да се убеди в нейния добър вид, преди да заплати дължимата по товарителницата сума.

Ако Потребителят забележи нарушения в целостта на транспортната опаковка, те трябва да се опишат в протокол от представителя на куриерската фирма.

Купувачът е задължен при получаване на стоката от куриер или служител на фирмата, на момента да потвърди, че то отговаря на поръчаното от него.

Ако вследствие на транспортирането има щети по продукта и те не са регистрирани в писмен вид, Маджик фууд ЕООД няма да може да признае рекламацията.

Всеки Потребител, който желае да получи фактура, следва да отбележи това в своята поръчка.

 • ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните продукти в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадения продукт е във вида, в който е доставен, в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, освен в случаите на чл. 57 от ЗЗП, а именно:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
 8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 11. сключени по време на публичен търг;
 12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми Маджик Фууд ЕООД посочвайки име, адрес за кореспонденция, телефонен номер и e-mail адрес, както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде изпратено на  e-mail: support@magicfood.bio   в 14-дневен срок от получаване на поръчката.

При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на потребителя.

В случай, че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми Маджик Фууд ЕООД в 14-дневен срок и  без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Маджик Фууд ЕООД извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта по начина, по който е получено плащането.

Маджик Фууд ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на продукта обратно.

Потребителят следва да изпрати на Маджик Фууд ЕООД продукта не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.

Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания.

 

 • АВТОРСКИ ПРАВА

Всички текстове, информация, графики, аудио, видео или фото файлове, софтуер и приложения, публикувани или достъпни на Страницата, както и всички авторски права, права върху търговски марки, дизайн и други права на интелектуална собственост върху тях са наша собственост или собственост на нашите потребители, лицензодатели и/или доставчици на Съдържание и са под закрилата на българското и световното законодателство – Закона за авторското право и сродните му права и Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право. Използвайки нашата Страница, Вие се съгласявате, че Съдържанието и неговите компоненти са достъпни единствено за лично ползване и не се разрешава тяхното копиране, възпроизвеждане, публикуване, разпространяване или  предоставяне по какъвто и да било друг начин. Ако желаете да получите информация за носителя на авторските права на конкретна снимка, илюстрация или видеоматериал, моля свържете се с нас на support@magicfood.bio  и ние ще Ви предоставим необходимата информация. Вие се задължавате да спазвате всички приложими законови правила и норми относно законосъобразното използване на Страницата. Вие нямате право да премахвате известията относно авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост от достъпните на Страницата материали.

 

 • ЗАБРАНА ЗА РАМКИРАНЕ НА СТРАНИЦАТА

Вие можете да използвате линкове към началната страница, при условие, че правите това обосновано и законосъобразно, без да увреждате нашата репутация или да извличате неследваща се облага.

Нямате право да интегрирате линкове по начин, който предполага отношения на свързаност, одобрение или подкрепа от наша страна, когато такива липсват.

Нямате право да създавате линкове към нашата Страница на страница в интернет, която не е Ваша собственост.

Поставянето на нашата Страница в „ рамка“ на друга Страница или създаването на линк към раздел на нашата Страница, различен от началната страница, са забранени.

Запазваме си правото да оттеглим без предизвестие съгласието си за свързване посредством „линкове” към нашата Страница.

 

 1. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Нашата Страница може да съдържа линкове към страниците в интернет на трети лица и източници.

Ако изберете да използвате тези линкове, напускате нашата Страница и, тъй като ние не контролираме съответните страници, не носим отговорност за тяхното съдържание, публикуваните на тях рекламни материали, предлаганите продукти или услуги, както и за всякакви въпроси или спорове, които могат да възникнат във връзка с тези страници.

Ние не носим отговорност за загуби или вреди, които могат да бъдат претърпени в резултат на използването на линкове и страници на трети лица. Съветваме Ви да се запознаете с общите условия за ползване и политиките за поверителност на страниците, които посещавате, тъй като нашите Общи условия и Политиката за защита на лични данни няма да бъдат приложими.

Запазваме си правото по всяко време да премахнем линк на нашата Страница.

.

 • ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността Ви да използвате Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Ние можем да блокираме достъпа Ви до Страницата и в случай на:

(а) нарушение на настоящите Общи условия;

(б) ако не сме в състояние да удостоверим или идентифицираме предоставената от Вас информацияили

(в) считаме, че в резултат на действията Ви могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Вас, за нашите клиенти или за нашата организация.

     XVII.      ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Настоящите Oбщи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на електронния магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
– в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

 • ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
 • Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
 • Доставчикът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола му и не могат да бъдат избегнати – като например временно прекъсване на достъпа до уебсайта, поради технически причини и други.
 • СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия.

 1. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 • АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

 

Ако не сте доволни от който и да е от елементите на сайта www.magicfood.bio или не сте съгласни с клауза/и от настоящите Общи условия – следва да прекратите използването на www.magicfood.bio.